ผู้ฟังจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สนใจ"การประชุมสองสภา"
 การเผยแพร่:2012-03-26 09:56:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติชุดที่ 11 ครั้งที่ 5 และการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชุดที่ 11 ครั้งที่ 5 เป็นที่สนใจของผู้ฟังจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผู้ฟังฯพากันโทรศัพท์หรือส่งข้อความมาที่เว็บไซต์ซีอาร์ไอ

ดร.ดวงมีไซ ลิไกย่า รองอธิบดีกรมศิลปะกระทรวงข่าวสารวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาว ผู้ฟังซีอาร์ไอกล่าวว่า ญัตติต่างๆ ในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนครั้งนี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น นอกจากนี้ อีกปัญหาที่น่าจับตามองคือ รัฐบาลจีนลดเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจทันเวลา ซึ่งเป็นผลดีต่อการหลีกเลี่ยงไม่ให้เศรษฐกิจพัฒนาเร็วเกินไปซึ่งจะส่งผลกระทบทางลบ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของจีนในปัจจุบัน จึงเป็นที่สนใจของทั่วโลก รัฐบาลจีนพิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยตระหนักถึงสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศอย่างถูกต้อง และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับประเทศต่างๆ ทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา

นายหาญ วุฒิพงศ์ ชาวเน็ตไทยกล่าวว่า รายงานผลการดำเนินงานและนโยบายของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีเวิน เจียเป่ารายงานต่อสภาให้ความสำคัญกับปัญหาการพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิสาหกิจขนาดย่อมและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายจันเทพา ชาวเน็ตไทยกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเวิน เจียเป่ากล่าวว่า ต้องคุ้มครองและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมความเที่ยงธรรมและความเสมอภาคของสังคม เป็นรายงานที่ดีมาก ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อย

นายซุจิบโท ชาวเน็ตอินโดนีเซียฝากข้อความว่า ผมหวังว่า เศรษฐกิจจีนจะสามารถพัฒนาไปด้วยดีอย่างต่อเนื่อง และมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ทำให้ประชาชนอินโดนีเซียมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีงามมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับประชาชนจีน

In/kt
 

 

 

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น