การก่อสร้างของสวนอุตสาหกรรมจีน—มาเลเซีย
 การเผยแพร่:2012-03-26 15:52:20   ดูความถี่:0 แหล่ง:BBRTV
   การก่อสร้างของสวนอุตสาหกรรมจีน—มาเลเซีย

         

ช่องแนะนำ