> vietnamese > TQ-ASEAN > Giáo dục giao lưu > Trung tâm hội viên
Vân Nam xây dựng cơ sở đào tạo nhân tài du lịch
 Mới nhất:2012-03-27 08:55:31   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Hãng tin Trung Quốc: "Cơ sở đào tạo nhân tài du lịch Trung Quốc-ASEAN" ngày 20/3 đã treo biển tại Học viện Du lịch Vân Nam. Vụ trưởng Vụ Tổ chức Tổng cục Du lịch nhà nước Trung Quốc Ngụy Hồng Thao cho biết, Vân Nam sẽ dựa vào cơ sở này, triển khai giao lưu và hợp tác đa dạng hoá lấy giao lưu đào tạo nhân tài du lịch làm thể tải hướng tới các nước ASEAN, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ về chất xám và nhân tài cho ngành du lịch Đông Nam Á và Nam Á.

Là trung tâm đào tạo, "Cơ sở đào tạo nhân tài du lịch Trung Quốc-ASEAN" sẽ dựa vào Học viện Du lịch Vân Nam triển khai dự án đào tạo nhân tài du lịch hướng tới khu vực ASEAN, thông qua các hình thức như đào tạo các thứ tiếng ASEAN, nghiên cứu và học thuật về du lịch, hoạt động giao lưu nghiệp vụ v.v. đào tạo nhân viên chuyên ngành du lịch cấp cao cho các nước ASEAN, thúc đẩy triển khai toàn diện hợp tác du lịch Vân Nam và ASEAN.