การประชุมสุดยอดอาเซียนผลักดันการสร้างอาเซียนเป็นหนึ่งเดียว
 การเผยแพร่:2012-04-06 10:19:43   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 20 สิ้นสุดลงที่กรุงพนมเปญ ที่ประชุมได้ประกาศแถลงการณ์พนมเปญของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 20 และแถลงการณ์ว่าด้วยการสร้างอาเซียนให้ปลอดยาเสพติด ผู้นำประเทศอาเซียนยังได้บรรลุข้อตกลงว่าด้วยการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจส่วนภูมิภาค และตั้งใจผลักดันกระบวนเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้สำเร็จภายในปี 2015

ในที่ประชุมสุดยอดเป็นเวลา 2 วัน ผู้นำประเทศต่างๆ ได้อภิปรายประเด็นการเร่งสร้างประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ผลักดันการใช้วิซาเดียวกัน กระชับความร่วมมือส่วนภูมิภาค ปฏิบัติตาม "แถลงการณ์ว่าด้วยปฏิบัติการของฝ่ายต่างๆ ในทะเลจีนใต้" ตลอดจนสร้างองค์กรสันติภาพและปรับความเข้าใจของอาเซียนด้วย นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ผ่านแถลงการณ์พนมเปญของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 20 และแถลงการณ์ว่าด้วยการสร้างอาเซียนให้ปลอดยาเสพติด

ก่อนการประชุมสุดยอดครั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนเคยกล่าวว่า ปีนี้เป็นครบรอบ 10 ปี แห่งการลงนาม "แถลงการณ์ว่าด้วยปฏิบัติการของฝ่ายต่างๆ ในทะเลจีนใต้" จึงหวังว่าฝ่ายต่างๆ จะเร่งปฏิบัติตามแถลงการณ์ดังกล่าว ทว่า ฟิลิปปินส์กับเวียดนามยังมีความคิดเห็นที่ต่างกันในปัญหาที่เกี่ยวข้องนี้ ซึ่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ไมีข้อเสนอเกี่ยวกับ "เขตความร่วมมือแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และมิตรภาพทะเลจีนใต้" ในที่ประชุม ทำให้ปัญหานี้ซับซ้อนขึ้น แต่นายกรัฐมนตรีกัมพูชากลับแสดงว่า กัมพูชาให้การสนับสนุนจีนเพื่อจัดการอภิปรายปัญหาทะเลจีนใต้ภายใต้กรอบการเจรจาแบบทวิภาคี

ในแถลงการณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม ผู้นำประเทศต่างๆ ยังได้บรรลุข้อตกลงในการบรรลุเป้าหมายว่าด้วยการสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี 2015 ด้วย

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น