นายเจี่ย ชิ่งหลินระบุ จีนยินดีจะพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับไทย
 การเผยแพร่:2012-04-25 11:19:18   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 22 เมษายนนี้ นายเจี่ย ชิ่งหลิน ประธานสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนที่กำลังเยือนประเทศไทยได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่กรุงเทพฯ โดยกราบบังคมทูลว่า จีนให้ความสำคัญและทะนุถนอมมิตรภาพกับราชสำนักไทยที่มีมานาน และยินดีจะร่วมกับไทย เพื่อผลักดันให้ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมาช้านานระหว่างสองประเทศแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

                       \

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระราชสำนักไทยทรงสนพระทัยและสนับสนุนมิตรภาพจีน-ไทยมาโดยตลอด ทรงมีคุณูปการสำคัญอย่างหาที่ ไม่ได้ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

ปัจจุบัน ความสัมพันธ์จีน-ไทยพัฒนาด้วยดี ผู้นำสองประเทศดำเนินการเยือนระหว่างกันบ่อยครั้ง ความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กันได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งสองประเทศได้สร้างความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสว่า ปีหลังๆ มานี้ ความร่วมมือหว่างไทยกับจีนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและการศึกษาได้ประสบคืบหน้ามาก เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เป็นพยานการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีน ได้กล่าวปาถกฐาเรื่องการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนที่ฮ่องกง ประสบผลที่ดีมาก

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทายเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฏแก่นายเจี่ย ชิ่งหลิน
 

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น