> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Quý một năm nay đầu tư thực tế của Vân Nam Trung Quốc đối với 5 nước GMS là 130 triệu USD
 Mới nhất:2012-05-08 16:25:45   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

    Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 7, Sở Thương mại tỉnh Vân Nam Trung Quốc cho biết, hiện nay các doanh nghiệp Vân Nam Trung Quốc có nguyện vọng đầu tư mạnh mẽ đối với 5 nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, gọi tắt là 5 nước GMS. Quý một năm nay, đầu tư thực tế của Vân Nam đối với 5 nước GMS là 130 triệu USD, chiếm trên 90% đầu tư thực tế cùng thời kỳ.

    Thống kê cho biết, đầu tư của tỉnh Vân Nam đối với 5 nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (gồm Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan và Việt Nam) chủ yếu tập trung ở lĩnh vực hợp tác nông nghiệp, khai thác mỏ, điện lực, xây dựng nhà ở, văn hoá nghệ thuật v.v .