> vietnamese > TQ-ASEAN > Văn hóa giao lưu > Trung tâm hội viên
Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây đã tuyển hơn 7.000 lưu học sinh nước ngoài thuộc 28 quốc gia
 Mới nhất:2012-05-22 16:41:05   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Kể từ năm 1986 bắt đầu tuyển lưu học sinh nước ngoài, tính đến nay Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây đã tuyển hơn 7.000 lưu học sinh nước ngoài thuộc 28 quốc gia.

Được biết, năm 2007, Chính quyền Quảng Tây cấp học bổng cho lưu học sinh Lào mỗi năm 20 suất theo học tại Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây. Năm 2010, Bộ Giáo dục Trung Quốc phê chuẩn Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây tiếp nhận đào tạo lưu học sinh bậc đại học được cấp học bổng của Chính phủ Trung Quốc. Hiện nay, mỗi năm có hơn 2.100 lưu học sinh nước ngoài học tập tại trường.

Ngoài ra, Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây mỗi năm tổ chức một lớp nghiên cứu pháp luật Trung Quốc-ASEAN, đã đào tạo hơn 80 thẩm phán và cán bộ tư pháp cấp cao cho 10 nước ASEAN. Đã tổ chức 6 lớp tập huấn nhân tài du lịch ASEAN, đào tạo hơn 100 nhân tài quản lý du lịch cấp cao cho Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia.