> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Khai mạc Hội thảo lý luận hai Đảng Cộng sản Trung-Việt lần thứ 8- Đồng chí Lưu Vân Sơn tham dự và trình bày tham luận
 Mới nhất:2012-06-08 16:02:56   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Xin Hua

aTheo Tân Hoa xã: Ngày 7/6, Hội thảo Lý luận hai Đảng Trung-Việt lần thứ 8 với chủ đề "Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế Trung Quốc và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam" đã khai mạc tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Đồng chí Lưu Vân Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tham dự lễ khai mạc và lần lượt trình bày tham luận.

\

 Ảnh: Khai mạc Hội thảo lý luận hai Đảng Cộng sản Trung-Việt lần thứ 8

Đồng chí Lưu Vân Sơn đã chú trọng giới thiệu thực tiễn đẩy nhanh chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế của Trung Quốc. Đồng chí Lưu Vân Sơn nói, đẩy nhanh chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế là quyết sách quan trọng Đảng và Chính phủ Trung Quốc đưa ra phù hợp với xu thế lớn phát triển kinh tế quốc tế và đặc trưng mang tính giai đoạn mới trong phát triển của Trung Quốc, là sự sắp xếp chiến lược quán triệt sâu sắc thực hiện quan điểm phát triển khoa học. Trung Quốc tăng cường kiên trì điều phối tính toán tổng thể, nắm bắt trọng điểm chiến lược, lấy điều chỉnh kết cấu kinh tế làm định hướng chính, lấy tăng cường năng lực tự chủ sáng tạo làm hỗ trợ chính sách, lấy đảm bảo và cải thiện dân sinh làm mục đích cơ bản, lấy sâu sắc cải cách mở cửa làm động lực mạnh mẽ, đã thu được tiến triển tích cực trong đẩy nhanh chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế, đã tăng cường chất lượng, hiệu quả và sức bật của phát triển kinh tế Trung Quốc, đã tích lũy được kinh nghiệm hữu ích.

\

Ảnh: Khai mạc Hội thảo lý luận hai Đảng Cộng sản Trung-Việt lần thứ 8
 

Đồng chí Lưu Vân Sơn chỉ rõ, hai nước Trung-Việt đều là nước xã hội chủ nghĩa đang phát triển, trong quá trình cải cách mở cửa và đổi mới mở cửa, kinh tế hai nước đều đã thực hiện tăng trưởng khá nhanh, nhưng cũng đều đang đứng trước vấn đề bức xúc về nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển, hai nước đã tiến hành đi sâu nghiên cứu thảo luận về vấn đề chuyển đổi phương thức kinh tế, giao lưu thành quả nghiên cứu, học tập tham khảo lẫn nhau, có lợi cho chúng ta sâu sắc nhận thức đối với quy luật phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy tốt hơn xây dựng hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa của hai nước.

\

Trong bài tham luận, đồng chí Đinh Thế Huynh đã giới thiệu cách làm chính và kinh nghiệm về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Gần 150 đại biểu gồm lãnh đạo các cơ quan hữu quan và chuyên gia học giả hai nước đã tham dự hội thảo lần này. Hội thảo sẽ bế mạc vào sáng ngày 9.