> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc cả thảy có 358 triệu người tham gia bảo hiểm dưỡng lão xã hội nông thôn kiểu mới
 Mới nhất:2012-06-28 17:19:47   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Xin Hua

Theo tin Tân Hoa xã: Bộ Nguồn nhân lực và An ninh xã hội Trung Quốc ngày 27/6 ra thông báo "Tình hình bảo hiểm xã hội Trung Quốc năm 2011" cho thấy, tính đến cuối năm 2011, trong khu vực thí điểm bảo hiểm dưỡng lão xã hội nông thôn kiểu mới quốc gia và khu vực thí điểm bảo hiểm nông nghiệp mới tự triển khai, cả thảy có 358 triệu người tham gia bảo hiểm dưỡng lão xã hội nông thôn kiểu mới.
Tính đến cuối năm 2011, khu vực thí điểm toàn quốc cả thảy có 89,22 triệu người đã lĩnh tiền dưỡng lão bảo hiểm xã hội nông thôn kiểu mới.