> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Ba công tác trọng điểm cho tăng trưởng kinh tế Hồng Công
 Mới nhất:2012-07-02 15:59:48   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Xin Hua

\

\

Theo Tân Hoa xã: Vụ trưởng Vụ Tài chính Chính quyền Đặc khu Hồng Công, Trung Quốc Tăng Tuấn Hoa ngày 1/7 cho biết, trong thời gian tới sẽ triển khai 3 công tác trọng điểm, tranh thủ cho tăng trưởng kinh tế của Hồng Công, đảm bảo lợi ích của người dân và toàn thể xã hội.
Trong bài viết trên trang blog cùng ngày, ông Tăng Tuấn Hoa cho biết, là Vụ trưởng Vụ Tài chính Chính quyền Đặc khu khóa mới, trong thời gian tới có 3 công việc trọng điểm: Thứ nhất, "liệu cơm gắp mắm", việc gì cần chi thì mới chi. Thứ hai, phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh. Cần phải áp dụng biện pháp vừa phải, hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế và ngành nghề, nâng cao sức cạnh tranh tổng thể dưới tiền đề duy trì chính sách phát triển kinh tế hiệu quả lâu nay và tôn trọng cơ chế thị trường.

Thứ ba, tăng quỹ đất, ổn định thị trường bất động sản. Ưu hoá sách lược cung ứng đất, phối hợp cương lĩnh chính sách nhà đất của Trưởng Đặc khu, đồng thời dốc sức đảm bảo thị trường nhà đất phát triển lành mạnh và ổn định, để người dân có thể an cư lạc nghiệp.