> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Ông Kim Dâng Dim chính thức giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Thế giới
 Mới nhất:2012-07-03 10:17:13   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Xin Hua

Theo Tân Hoa xã: Ngày 1/7, Chuyên gia y học người Mỹ gốc Hàn Quốc Kim Dâng Dim chính thức giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Thế giới nhiệm kỳ thứ 12, thay ông Rô-bớt Dô-ê-lích mãn hạn ngày 30/6.
Ông Kim Dâng Dim được Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma đề cử làm ứng viên của chức Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Sau cuộc phỏng vấn 3 ứng viên, trong đó có ông Kim Dâng Dim, Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới ngày 16/4 tuyên bố ông Kim Dâng Dim được bầu làm Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khóa mới với nhiệm kỳ 5 năm.

Ông Kim Dâng Dim sinh năm 1959 tại Xơ-un, Hàn Quốc, lúc năm tuổi cùng với gia đình di cư đến Mỹ, được trao học vị tiến sĩ Đại học Ha-vớt.