> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Vê-nê-xu-ê-la chính thức bắt đầu vận động tranh cử Tổng thống
 Mới nhất:2012-07-03 10:40:59   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Xin Hua

Theo Tân Hoa xã: Cuộc vận động tranh cử Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la ngày 1/7 chính thức bắt đầu, cùng ngày, Tổng thống đương nhiệm, ứng viên đảng cầm quyền Cha-vét và ứng viên đảng đối lập Ca-pri-lét đã lần lượt khởi động hoạt động vận động tranh cử tại khu vực khác nhau.
Kết quả nhiều cuộc điều tra dân ý cho thấy, tỷ lệ ủng hộ của ông Cha-vét hiện nay dẫn trước ông Ca-pri-lét khoảng 20%. Song kết quả cuộc điều tra dân ý mới nhất cho thấy, khoảng 28% cử tri thuộc phái trung gian "vẫn chưa đưa ra quyết định".