> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Pa-le-xtin chưa xác định thời gian khai quật thi hài cố Chủ tịch A-ra-phát để giám định
 Mới nhất:2012-07-09 09:58:50   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Xin Hua

\

Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 7/7, Uỷ ban Điều tra nguyên nhân cái chết của cố Chủ tịch A-ra-phát cho biết, tuy đã ấn định kế hoạch điều tra bước tới, nhưng còn chưa xác định thời gian khai quật thi hài cố Chủ tịch A-ra-phát để giám định.
Sau khi cố Chủ tịch A-ra-phát từ trần vào năm 2004, nguyên nhân cái chết của ông luôn bị bên ngoài nghi ngờ. Vừa qua Đài Truyền hình Al Jazeera có chiếu một bộ phim tài liệu nói, qua kiểm nghiệm quần áo lúc sinh thời của cố Chủ tịch A-ra-phát, thấy có chất đồng vị phóng xạ Pô-lô-ni-um, do đó nghi ngờ cố Chủ tịch A-ra-phát bị chết vì ngộ độc .