> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 7 bế mạc
 Mới nhất:2012-07-13 16:39:32   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/7, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 7 với chủ đề "Vịnh Bắc Bộ mở rộng: Hợp tác kinh tế và cùng phồn thịnh" đã bế mạc tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.
Trong thời gian một ngày rưỡi, các quan chức Chính phủ, chuyên gia học giả, nhà doanh nghiệp đến từ các bên Vịnh Bắc Bộ mở rộng đã thảo luận, trao đổi xoay quanh chủ đề hội nghị và 12 chuyên đề của bốn hội nghị cấp cao gồm Ban Tham vấn Vịnh Bắc Bộ mở rộng, phát triển đô thị Vịnh Bắc Bộ mở rộng, phát triển công nghiệp thông tin điện tử Vịnh Bắc Bộ mở rộng và hợp tác công nghiệp Trung Quốc - Ma-lai-xi-a, nêu ra quan điểm của mình về làm thế nào tiếp tục sâu sắc sự hợp tác Vịnh Bắc Bộ mở rộng, đi đến một loạt nhận thức chung về thúc đẩy sự hợp tác phát triển đô thị, hợp tác công nghiệp thông tin điện tử, hợp tác khu công nghiệp khu vực Vịnh Bắc Bộ mở rộng và ký một số thoả thuận hợp tác.

Đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc, chuyên gia Nhóm chuyên gia Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng Lý Ngạn, đã thay mặt Nhóm chuyên gia công bố thành quả mới nhất của Hội nghị Nhóm chuyên gia liên hợp Vịnh Bắc Bộ mở rộng, nội dung chính là đã xem xét thông qua Dự thảo Lộ trình Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng, các Quy hoạch hợp tác chuyên ngành Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng, đi sâu thảo luận ấn định Lộ trình Vịnh Bắc Bộ mở rộng và Chương trình hành động tiếp theo của Nhóm chuyên gia liên hợp. Kiến nghị sẽ trình 7 Quy hoạch chuyên ngành sau sửa đổi hơn nữa lên Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế-Thương mại Trung Quốc-ASEAN, Hội nghị Cấp cao Trung Quốc-ASEAN diễn ra tháng 11 năm nay xem xét.