จีน-อาเซียนเพิ่มเวทีการค้าไร้อุปสรรค
 การเผยแพร่:2012-08-13 09:45:53   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาร์ประจำเมืองหนานหนิงเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเว็บไซต์การค้าอาเซียนที่เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกวางสี โดยกัมพูชา ลาว และญี่ปุ่นต่างลงนามบันทึกช่วยจำว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อร่วมกันสร้างเวทีการค้าอิเล็กทรอนิกส์ไร้อุปสรรคระหว่างจีนกับอาเซียน

เว็บไซต์การค้าอาเซียนใช้เวลา 4 ปีในการสร้าง นับเป็นเว็บไซต์แรกที่ให้บริการการค้าต่างประเทศสำหรับตลาดอาเซียน โดยได้เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่ครึ่งแรกปีนี้ เว็บไซต์ดังกล่าว ให้ความสำคัญกับอุปสรรคที่วิสาหกิจการผลิตของจีนต้องเผชิญเมื่อเข้าสู่ตลาดอาเซียน พยายามสร้างเวทีการค้าจีน-อาเซียนที่ไร้อุปสรรค

นาย Pham Sao Mai กงสุลใหญ่เวียดนามประจำเมืองหนานหนิงกล่าวว่า ภาษา และอุปสรรคทางการค้า เป็นสิ่งกีดขวางวิสาหกิจการผลิตเข้าสู่ตลาดอาเซียน เขาเห็นว่า การที่ เว็บไซต์การค้าอาเซียนมีหน้าเว็บฉบับภาษาประเทศอาเซียนต่างๆ ให้บริการการหารือออนไลน์ระหว่าง 3 ฝ่าย และช่วยวิสาหกิจดำเนินธุรกิจการนำเข้า และส่งออกโดยไม่คิดค่าตอบแทน เป็นการขจัดอุปสรรคของวิสาหกิจการผลิตในการดำเนินกิจการการค้า

นาย Keo Thoeun กงสุลใหญ่กัมพูชาประจำเมืองหนานหนิงเห็นว่า เว็บไซต์การค้าอาเซียนจะช่วยส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชาของจีน จะทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน เขาหวังว่า จะกระชับความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัมพูชากับจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์จากเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน

ขณะนี้ จีนเป็นหุ้นส่วนการค้าใหญ่อันดับแรกของอาเซียน อาเซียนเป็นหุ้นส่วนการค้าอันดับ 3 ของจีน เจ้าหน้าที่สถานกงสุลอาเซียนเห็นว่า เมื่อเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนจัดขึ้นเรียบร้อยแล้ว การค้า และการลงทุนระหว่างจีนกับอาเซียนจะเป็นไปอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น แต่สิ่งกีดขวางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรยังคงเป็นปัญหาในการพัฒนาเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนที่ต้องเผชิญหน้า พวกเขาหวังว่า จากการเจรจาที่มีประสิทธิผล และการสร้างกลไกความร่วมมือ จะร่วมกันขจัดสิ่งกีดขวางการค้าที่นอกเหนือจากเรื่องภาษีศุลกากร ยกระดับการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนสู่ขั้นใหม่
 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น