> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Tháng 7 nguồn điện sạch của Trung Quốc tăng với mức lớn
 Mới nhất:2012-08-22 09:40:54   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Xin Hua

Theo Tân Hoa xã: Ngày 21/8, Uỷ ban Giám sát quản lý Điện lực Nhà nước Trung Quốc cho biết, tháng 7 nguồn điện sạch của Trung Quốc là 106,8 tỉ kw/h, tăng 31% so với cùng kỳ. Ngoài ra, 7 tháng đầu năm, Trung Quốc tiêu thụ nguồn điện sạch là 505,5 tỉ kw/h, chiếm 18,4%, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước.
Trong nguồn điện sạch của tháng 7, điện gió tăng mạnh nhất. Uỷ ban Giám sát quản lý Điện lực Nhà nước Trung Quốc cho biết, điện gió đã tăng 56,7% so với cùng kỳ, thuỷ điện tăng 33,9%.