นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน "สื้อเจี้ยถงชวง" เยี่ยมชมสถานทูตจีนประจำสิงคโปร์
 การเผยแพร่:2012-10-15 09:30:49   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI
   เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา นักเรียนคณะที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน "สื้อเจี้ยถงชวง" ได้เยี่ยมชมสถานทูตจีนประจำสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา นักเรียนคณะที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน "สื้อเจี้ยถงชวง" ได้เยี่ยมชมสถานทูตจีนประจำสิงคโปร์

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ประกอบด้วยนักเรียน 30 คนจากเขตประภัยแผ่นดินไหวเสฉวนและพื้นที่ยากจนของจีน และนักเรียนสิงคโปร์อีก 12 คนจากโรงเรียนกงลี่เผยฉุนและโรงเรียนหยั่งเจิ้ง นายเว่ยเหว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำสิงคโปร์ได้ต้อนรับและสนทนากับนักเรียนและครูที่มาเยือนด้วยความอบอุ่น
โครงการแลกเปลี่ยนนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายหลังการระดมเงินเพื่อการกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวเวิ่นชวนเมื่อปี 2008 ที่สิงคโปร์จัดขึ้น และดำเนินการขึ้นมาภายใต้ข้อเสนอของนายหลิน รุ่ยเซิง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ซึ่งเมื่อเืดือนกรกฎาคมปี 2010 และเมื่อเดือนตุลาคมปี 2011 มีนักเรียนจีนที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ "สื้อเจี้ยถงชวง" ทั้งหมด 53 คนเดินทางไปเรียนหนังสือที่สิงคโปร์ นักเรียนเหล่านี้ล้วนมาจากโรงเรียนมิตรภาพจีน-สิงคโปร์ที่ก่อตั้งขึ้นในมณฑลเสฉวนด้วยเงินบริจาคจากสิงคโปร์ ระหว่างพำนักอยู่ในสิงคโปร์ เด็กชาวเสฉวนและนักเรียนสิงคโปร์จะเรียนหนังสือและดำรงชีวิตด้วยกัน

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น