> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc phóng thành công một vệ tinh định vị Bắc Đẩu
 Mới nhất:2012-10-29 11:31:19   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Xin Hua

\

\

Ảnh: Trung Quốc phóng thành công một vệ tinh định vị Bắc Đẩu

Theo Tân Hoa xã: Vào lúc 23 giờ 33 phút ngày 25/10, tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương, Trung Quốc đã phóng thành công một vệ tinh định vị Bắc Đẩu vào quỹ đạo dự định bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3C.
Vệ tinh này sẽ hoạt động hoà mạng với 15 vệ tinh định vị Bắc Đẩu đã được phóng trước đó, hình thành khả năng phục vụ cho khu vực. Theo kế hoạch, hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu sang năm sẽ chính thức cung cấp dịch vụ cho phần lớn khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Được biết, hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu là hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu do Trung Quốc độc lập phát triển, tự chủ vận hành, có thể sử dụng chung với các hệ thống định vị vệ tinh khác trên thế giới.