> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Hiệp hội các hãng du lịch In-đô-nê-xi-a dự tính sang năm du khách Trung Quốc đến du lịch ở In-đô-nê-xi-a sẽ lên tới hàng triệu lượt người
 Mới nhất:2012-12-05 15:57:27   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc: Hãng tin TQ

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 4/12, Hiệp hội các hãng du lịch In-đô-nê-xi-a dự tính, cùng với việc tăng thêm của điểm đến du lịch mới, sang năm du khách Trung Quốc đến du lịch ở In-đô-nê-xi-a có triển vọng lên tới 1 triệu lượt người.
Chủ tịch Hiệp hội các hãng du lịch In-đô-nê-xi-a A-xna-vi cho biết, du khách Trung Quốc có xu thế tiếp tục gia tăng, tính đến cuối năm nay dự tính sẽ lên tới 500 nghìn lượt người.

Ông cho biết, điểm đến du lịch ở nhiều khu vực In-đô-nê-xi-a có triển vọng trở thành thị trường tiềm năng thu hút du khách Trung Quốc, chẳng hạn tỉnh Bắc Xu-ma-tra, Trung Gia-va, Đông Gia-va và Tây Nu-xa Teng-ga-ra.