> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Trung Quốc và Lào ký thoả thuận thành lập công ty chứng khoán liên doanh đầu tiên
 Mới nhất:2013-03-29 17:44:20   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Ngày 27/3, tại Viêng Chăn, Trung Quốc và Lào đã ký thoả thuận thành lập Công ty chứng khoán liên doanh đầu tiên.

Được biết, Công ty chứng khoán liên doanh Trung-Lào có tổng vốn đầu tư 100 tỷ Kíp, Công ty cổ phần chứng khoán Thái Bình Dương Trung Quốc nắm giữ 39% cổ phần, Ngân hàng Xúc tiến Nông nghiệp-ngân hàng quốc doanh Lào nắm giữ 41% cổ phần, Công ty cổ phần công nghệ thông tin Lào nắm giữ 20% cổ phần, Công ty chứng khoán Thái Bình Dương Trung Quốc sẽ cử người đảm nhiệm Tổng Giám đốc, phụ trách điều hành công ty liên doanh.