> vietnamese > TQ-ASEAN > Văn hóa giao lưu > Trung tâm hội viên
Bộ trưởng Nông nghiệp Phi-li-pin tiếp ông Viên Long Bình-"cha đẻ lúa lai" Trung Quốc
 Mới nhất:2013-04-02 15:41:55   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

\

\

Ảnh: Bộ trưởng Nông nghiệp Phi-li-pin tiếp ông Viên Long Bình

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 1/4, Bộ trưởng Nông nghiệp Phi-li-pin An-ca-la đã tiếp ông Viên Long Bình, Chuyên gia gây giống lúa lai nổi tiếng, được tôn vinh là "cha đẻ lúa lai" Trung Quốc đến thăm. Ông An-ca-la bày tỏ mong triển khai hợp tác với các đồng nghiệp Trung Quốc, giảm giá thành sản xuất lúa gạo của Phi-li-pin.

Ông An-ca-la nhấn mạnh, hai nước Phi-li-pin—Trung Quốc có sự hợp tác lâu dài về sản xuất lúa gạo, hiện nay, giá thánh sản xuất lúa gạo của Phi-li-pin cao hơn các nước láng giềng như Cam-pu-chia, Việt Nam v.v, sau khi thực hiện tự cung tự cấp lúa gạo, mục tiêu tiếp theo của Bộ nông nghiệp Phi-li-pin là giúp nông dân giảm giá thành sản xuất, khiến sản phẩm lúa gạo của nước này có sức cạnh tranh hơn so với các nước láng giềng.