อาเซียนเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของกว่างซีต่อเนื่องกันเป็นเวลา 13 ปี
 การเผยแพร่:2013-05-23 14:31:44   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ด่านศุลกากรหนันหนิงประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ว่าปี 2012 ยอดมูลค่าการค้าระหว่างเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีของจีนกับประเทศอาเซียนมีมูลค่าถึง 12,050 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 26% และคิดเป็น 40% ของยอดมูลค่าการนำเข้าและส่งออกของกว่างซีในช่วงเดียวกัน อาเซียนเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของกว่างซีต่อเนื่องกันเป็นเวลา 13 ปีแล้ว 

 

ปี 2012 กว่างซีส่งออกสินค้าไปยังอาเซียนคิดเป็นมูลค่า 9,340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 36.8% ขณะเดียวกัน การนำเข้าสินค้าจากอาเซียน 2,710 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 0.9% แต่อาเซียนถือเป็นคู่ค้า ตลาดส่งออกและนำเข้าใหญ่ที่สุดของกว่างซี


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น