วิสาหกิจจีนนิยมลงทุนในอาเซียน
 การเผยแพร่:2013-05-24 08:49:29   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ขณะที่เศรษฐกิจจีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีความต้องการในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงมีวิสาหกิจจีนยินยอมลงทุนในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการ

 

สำคัญในการเชื่อมต่อเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลก ปีหลังๆนี้ วิสาหกิจจีนเพิ่มการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับวันยิ่งมากขึ้น ประเทศอาเซียนได้กลายเป็นเป้าหมายการลงทุนสำคัญของวิสาหกิจจีน สิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งนั้นคือ การลงทุนของจีนในอาเซียนได้เปลี่ยนจากด้านพลังงานเก่า แร่ธาตุ และการรับเหมาก่อสร้างเป็นพลังงานใหม่ อุตสาหกรรมการผลิต บริการการค้า และความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 

 

รัฐบาลจีนส่งเสริมให้วิสาหกิจจีนลงทุนในประเทศอาเซียน ปีหลังๆนี้ จีนจัดตั้งกองทุนความร่วมมือการลงทุนจีน-อาเซียนที่มีเงินทุนจำนวน 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และได้ปล่อยเงินกู้แก่อาเซียน 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อจากนั้นยังเพิ่มอีก 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งกองทุนความร่วมมือทางทะเลจีน-อาเซียนที่มีเงินทุน 3,000 ล้านหยวน 

 

สถิติจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุนกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่า จนถึงปลายปี 2012 ยอดการลงทุนระหว่างจีนกับอาเซียนคิดเป็น 100,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในยอดการลงทุนระหว่างสองฝ่ายในปี 2012 อาเซียนมีการลงทุนในจีนคิดเป็น 7,770 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1% เท่านั้น ส่วนวิสาหกิจจีนมีการลงทุนในอาเซียนคิดเป็น 4,419 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 

 

จากความความร่วมมืออย่างจริงใจและความพยายามอย่างไม่ลดละระหว่างสองฝ่ายเป็นเวลาหลายปี ปัจจุบัน จีนได้กลายเป็นหุ้นส่วนการค้าใหญ่อันดับแรกของอาเซียน และอาเซียนเป็นหุ้นส่วนใหญ่อันดับที่สามของจีนแล้ว 

 

ประวัติศาสตร์และสภาพปัจจุบันของจีนกับประเทศอาเซียนมีความผูกพันกันอย่างแยกกันไม่ได้ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่อำนวยประโยชน์ต่อกัน การที่ประชาชนจีนและอาเซียนปรารถนาจะแสวงหาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนั้น ย่อมจะทำให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองฝ่ายลุ่มลึกและขยายกว้างยิ่งขึ้น การลงทุนของจีนต่ออาเซียนนับวันก็จะเพิ่มมากขึ้นต่อไป


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น