จัดการประกวดทักษะการบรรยายภาษาไทยของนักศึกษากว่างซีครั้งที่ 7
 การเผยแพร่:2013-05-28 09:11:45   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 25 พฤษภาคมนี้ การประกวดทักษะการบรรยายภาษาไทยของนักศึกษากว่างซีครั้งที่ 7 รอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี โดยมีเจ้าหน้าที่สถานกงสุลไทย ณ นครหนานหนิงเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้และมอบรางวัลแก่ผู้ชัยชนะ 

 

การประกวดครั้งนี้มีประเด็นหลักว่า "ความคิดเห็นของฉันเกี่ยวกับกว่างซีซึ่งเป็นช่องทางสำคัญเปิดต่ออาเซียน" การประกวดครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มได้แก่กลุ่มที่เรียนภาษาไทยเป็นวิชาเอกและกลุ่มที่ไม่ได้เรียนภาษาไทยวิชาเอก โดยมีนักศึกษาจำนวน 55 คนจากมหาวิทยาลัยของกว่างซี 17 แห่งเข้าร่วม 

 

การประกวดทักษะการบรรยายภาษาไทยของนักศึกษากว่างซีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2007 โดยสถานกงสุลไทย ณ นครหนานหนิง ปัจจุบัน การประกวดดังกล่าวได้กลายเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยต่างๆในกว่างซีใช้แสดงความรู้ความสามารถและทักษะด้านการใช้ภาษาไทยด้วยดี


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น