มองโกเลียจัดการประกวดเรียงความและกล่าวสุนทรพจน์ใน "ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน"
 การเผยแพร่:2013-05-29 09:30:12   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อเร็วๆ นี้ ประเทศมองโกเลียได้จัดการประกวดเรียงความและกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน" ครั้งที่ 4 ที่กรุงอูลานบาตอร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งมองโกเลีย สถานีวิทยุ "เสียงแห่งมองโกเลีย" สถานีโทรทัศน์อูลานบาตอร์ และสื่อมวลชนหลักของมองโกเลียอีกหลายแห่งพากันรายงานเกี่ยวกับงานครั้งนี้

ห้องเรียนข่งจื่ออผ่านคลื่นวิทยุของโรงเรียนอี้ว์ฉาย โรงเรียนมัธยมที่เปิดสอนด้วยภาษาจีนล้วนของมองโกเลียเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ ซึ่งห้องเรียนขงจื่อผ่านคลื่นวิทยุนี้ร่วมกันเปิดดำเนินการโดยสถานีวิทยุซีอาร์ไอกับโรงเรียนอี้ว์ฉาย โรงเรียนของมองโกเลียจำนวน 11 แห่งได้นักเรียนเข้าร่วมการประกวด นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนที่เกี่ยวข้องทั้งจีนและมองโกเลียกว่า 700 คนเข้าร่วมงานด้วยขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น