> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Việt Nam thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 Mới nhất:2013-05-29 09:57:02   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Ông Nguyễn Quốc Cường kinh doanh một nhà hàng cơm Tây ở Hà Nội, nhà hàng rộng khoảng 100 mét vuông, gồm có 8 người làm việc. Do Việt Nam đã thu hút một số đông du khách quốc tế, cho nên, nhà hàng này luôn kinh doanh khá. Ông Nguyễn Quốc Cường cho biết, cách đây 8 năm, ông và bạn bè đã cùng mở nhà hàng này, "lúc đó tổng cộng vay tín dụng hơn 50 nghìn đô-la Mỹ, chủ yếu dùng cho trang trí nội thất và mua sắm thiết bị, vốn vay tuy không nhiều, nhưng đã giúp ích rất lớn".

Tại Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa như nhà hàng cơm Tây của ông Nguyên Quốc Cường có mặt tại mọi miền đất nước Việt Nam, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đứng trước một số khó khăn, trong đó nổi cộm nhất là khó khăn về huy động vốn. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Theo quyết định này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ cấp 2.000 tỷ đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao sức cạnh tranh cốt lõi, thúc đẩy tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động v.v.

Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam mới thành lập kể trên trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, ủy quyền cho các ngân hàng có đủ điều kiện trong đó bao gồm Ngân hàng Phát triển Việt Nam và 5 ngân hàng lớn của nhà nước trực tiếp hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi có nhu cầu. Chính phủ Việt Nam miễn toàn bộ thuế tiền gửi và thuế lợi tức của Quỹ này, bên cạnh đó, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước Việt Nam đều có thể góp vốn theo quy định liên quan.

Lãi suất vay tín dụng của Quỹ thấp hơn so với lãi suất vay tín dụng thương mại bình thường, sau khi đơn xin vay tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa được phê duyệt, mức vốn vay tín dụng cao nhất của mỗi dự án sản xuất kinh doanh có thể chiếm 70% tổng vốn đầu tư của dự án này (không bao gồm vốn lưu động), song cao nhất không được vượt quá 30 tỷ đồng Việt Nam. Thời hạn vay dài nhất là 7 năm, nhưng đối với những dự án chu kỳ xây dựng dài, vốn đầu tư khổng lồ, thời hạn vay có thể kéo dài đến 10 năm sau khi được Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam phê duyệt.

Trang web "Tạp chí Tài chính-Kinh tế" Việt Nam có bài viết, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam là một phần của "Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015", dự kiến dưới sự thúc đẩy của Quỹ này và hàng loạt chính sách kích thích tiếp theo, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ bước vào một mùa xuân phát triển.

Số liệu của Trang web Bộ Tài chính Việt Nam cho thấy, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã thu hút hơn 50% lao động ở Việt Nam, tỷ lệ đóng góp cho GDP Việt Nam đạt 40%. Theo mục tiêu đề xuất trong "Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015", đến năm 2015, số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam sẽ lên tới 600.000 doanh nghiệp, tạo thêm 4 triệu việc làm, thực hiện mục tiêu chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tổng vốn đầu tư chiếm 35%, tiền thuế hàng năm nộp cho nhà nước chiếm 30% tổng thu nhập của cả nước Việt Nam.