จีนไทยของการเกื้อกูนกันระหว่างอุตสาหกรรมของสองประเทศ
 การเผยแพร่:2013-05-30 09:23:22   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายสวี่ หนิงหนิง รองเลขาธิการประจำคณะมนตรีพาณิชย์จีน-อาเซียนกล่าวว่า จีนไทยพี่น้องกัน วิสาหกิจของสองประเทศควรส่งเสริมความร่วมมือและการลงทุนให้ลึกซึ้ง และแสวงหาการพัฒนาร่วมกันบนพื้นฐานของการเกื้อกูนกันระหว่างอุตสาหกรรมของสองประเทศ

เขากล่าวว่า เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น ยอดการค้าการลงทุนระหว่างจีนกับไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นโยบายของไทยมีความโปร่งใส การค้าเสรีและการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยมีระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้วิสาหกิจจีนมองตลาดการลงทุนในไทยในแง่ดี เขาเสนอว่า สมาคมแขนงงานระหว่างสองประเทศควรส่งเสริมการประสานงานและการติดต่อ เพื่อร่วมกันจัดตั้งระบบอุตสาหกรรมที่เกื้อกูนกัน และปรับเปลี่ยนบรรยกาศลุงทนที่ไม่มีองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดการให้ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น