จีนเพิ่มการนำเข้าข้าวสารแต่ส่งผลกระทบน้อยมากต่อราคาข้าวทั่วโลก
 การเผยแพร่:2013-05-31 09:21:56   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

การประชุมข้าวสารไทยประจำปี 2013 เปิดขึ้นที่เมืองเชียงใหม่ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคมนี้ ผู้แทนจาก 40 ประเทศและเขตแคว้นประมาณ 500 คนเข้าการร่วมประชุม สื่อมวลชนต่างประเทศรายงานว่า ในปี 2012 จีนผลิตข้าวถึง 204 ล้านตัน และนำเข้าข้าว 2,360,000 ตัน สร้างสถิติใหม่ของการนำเข้าข้าวของจีน ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น จนทำให้เกิดวิกฤตธัญญหารโลก แต่บุคคลที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวเห็นว่า แม้ว่าการเพิ่มการนำเข้าข้าวของจีนจะเรียกดูดความสนใจในวงกว้าง แต่ถ้าพิจารณาจากสภาพปัจจุบัน ยังคงยากที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวทั่วโลกได้

สถิติศุลกากรจีนระบุว่า ปี 2012 จีนเพิ่มการนำเข้าข้าว 3.1 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2011 ซึ่งมีมากกว่า 70% มาจากเวียดนามและไทย กล่าวได้ว่า ประเทศอาเซียนกำลังเป็นแหล่งนำเข้าข้าวรายใหญ่ของจีน นักวิเคราะห์คาดว่า ปีนี้ จีนจะนำเข้าข้าวประมาณ 3 ล้านตัน

ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่า ราคาข้าวในตลาดสากลถูกกว่าตลาดภายในประเทศ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้จีนนำเข้าข้าวเพิ่มมากขึ้น ในความเป็นจริง การป้อนตลาดข้าวภายในประเทศของจีนมีมากเพียงพอ แต่ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ราคาสั่งซื้อข้าวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้น นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องจึงพากันนำเข้าข้าวต่างประเทศที่มีราคาถูกกว่า

นายทาง จือหมิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยจีน-อาเซียนของสถาบันปัญญาภิวัฒน์วิเคราะห์ว่า ถ้าพิจารณาจากตลาดภายในประเทศของจีน ต้นทุนการผลิตรวมถึงค่าแรงงานและปุ๋ย ตลอดจนชาวนามีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้ราคาข้าวปรับสูงขึ้น เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของชาวนา ราคาสั่งซื้อภายในประเทศก็ปรับสูงขึ้นเรื่อยๆ ในด้านตลาดสากล อินเดียเป็นประเทศส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลกได้รับผลเก็บเกี่ยวที่ดีในปี 2012 และยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าว ทำให้ตลาดข้าวสากลมีมากเพียงพอและราคาลดลงด้วย ขณะที่ราคาของข้าวเวียดนามและปากีสถานค่อนข้างต่ำ จึงทำให้จีนเพิ่มการนำเข้ามากขึ้น

นายทาง จือหมิ่นกล่าวว่า แม้ว่าจะต้องเผชิญกับการท้าทายบ้างก็ตาม แต่ใน 10 ปีข้างหน้า จีนยังคงสามารถป้อนตลาดข้าวภายในประเทศได้อย่างไม่มีปัญหาใดขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น