จัดประชุมความร่วมมือทางทะเลไทย-จีนที่ภูเก็ต
 การเผยแพร่:2013-06-06 14:10:33   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ผู้แทนสถาบันวิจัยเกี่ยวกับกิจการทางทะเลของไทยและจีนได้จัดประชุมคณะกรรมการความร่วมมมือทางทะเลไทย-จีนครั้งที่ 2 ที่ภูเก็ต และลงมติให้ความเห็นชอบ "แผน 5 ปีความร่วมมือทางทะเลไทย-จีน (2014-2018)"

ที่ประชุมได้ทบทวนผลคืบหน้าด้านความร่วมมมือทางทะเลไทย-จีน และชื่นชมความร่วมมือฯ ประสบผลสำเร็จเด่นชัดในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และองค์การระหว่างประเทศ

ที่ประชุมเห็นว่า ความร่วมมือทางทะเลไทย-จีนมีความก้าวหน้ามากขึ้น เพราะกิจการทางทะเลมีบทบาทสำคัญที่จะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสองประเทศ การรู้จัก การคุ้มครอง และใช้ประโยชน์จากทะเลและมหาสมุทรอย่างเหมาะสมเป็นความท้าทายร่วมกันของทั้งสองประเทศ เพื่อส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาร่วมกันของภูมิภาคขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น