เวียดนาม คนผ่านการลงมติไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร
 การเผยแพร่:2013-06-13 10:33:18   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา ในการประชุมครั้งที่ 5 ของสภาผู้แทนราษฎรเวียดนามได้ลงมติไว้วางใจ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จำนวน 47 คน รวมประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี ซึ่งการลงมติคร้ัั้งนี้ สภาผู้แทนราษฎรเวียดนามได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก พร้อมประกาศผลเมื่อเช้าวันที่ 11 มิถุนายน นั่นหมายความว่าทุกคนได้รับการยอมรับไม่ต้องลาออก ซึ่งสื่อมวลชนของทางการเวียดนามพากันชื่นชมว่าเป็นความก้าวหน้าเชิงประวัติศาสตร์

สภาผู้แทนราษฎรเวียดนามได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยการลงมติไว้วางใจเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2012 โดยกำหนดว่าจะจัดการลงมติไว้วางใจปีละครั้ง หากมีจำนวนสมาชิกสภาฯ กว่าครึ้งหนึ่งลงมติไม่ไว้วางใจต่อข้าราชการคนใดคนหนึ่งต่อเนื่องกัน 2 ปี ข้าราชการคนนี้ก็จะต้องลาออกหรือถูกปลดออกจากตำแหน่ง

หลังจากประกาศผลการลงมติดังกล่าวแล้ว ประชาชนเวียดนามพากันแสดงความคิดเห็นผ่านอินเตอร์เน็ต บางคนเห็นว่า ข้าราชการควรพยายามพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของประชาชนขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น