เทศกาลวัฒนธรรมลิ้นจี่ และผลไม้ไทยเริ่มขึ้นแล้ว
 การเผยแพร่:2013-07-01 10:03:11   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา เทศกาลวัฒนธรรมลิ้นจี่อำเภอเจอเฉิงของเมืองกว่างโจว และผลไม้ไทยจัดขึ้นที่อำเภอเจิงเฉิง เมืองกว่างโจว กิจกรรมครั้งนี้ร่วมกันจัดขึ้นโดยทางการอำเภอเจิงเฉิง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทย นอกจากจะจัดแสดง และจำหน่ายลิ้นจี่อำเภอเจิง เฉิง รวมทั้งทุเรียน มังคุด มะม่วง เงาะ มะพร้าว และกล้วยไข่ไทยแล้ว ยังจะจัดแสดงผลิตผลทางการเกษตรกว่า 10 ประเภทของอำเภอเจอ เฉิง มะม่วงอบ กล้วยอบ ทุเรียนอบ และข้าวหอมไทยด้วยขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น