ไทย-จีนสานสัมพันธ์จัดนิทรรศการงานเย็บปักถักร้อยจีน
 การเผยแพร่:2013-07-03 15:22:55   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

กรุงเทพฯ - 22 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. ศูนย์วัฒนธรรมจีน กรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการงานเย็บปักถักร้อยจีนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย รวมถึงเชิดชูวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจีน ในพิธีเปิดงานมี นางหลานซู่หง ประธานศูนย์วัฒนธรรมจีน กรุงเทพฯ เป็นผู้กล่าวเปิดนิทรรศการเย็บปักถักร้อยจีน โดยมีผู้สนใจทั้งชาวจีนและไทย นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงาน และได้รับเกียรติจากนายเฉินอี้ว์เซิน ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม สถานทูตจีนประจำประเทศไทยมาร่วมงานพิธีเปิดด้วย ในอดีตการเย็บปักถักร้อยเป็นงานหัตถกรรมสำหรับสตรีโดยเฉพาะสตรีจีนในวัง ยุคนั้นต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน 4 ประการคือ "คุณธรรมสูงส่ง รูปโฉมงดงาม วาจาอ่อนหวาน เชี่ยวชาญงานเย็บปักถักร้อย" สตรีจีนกับการเย็บปักถักร้อยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ กล่าวคือ ครอบครัวที่มีฐานะยากจน สตรีมักหารายได้จุนเจือครอบครัวจากการเย็บปักถักร้อย ครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง สตรีจะอยู่บ้านทำงานเย็บปักถักร้อยสำหรับใช้ในครอบครัว ส่วนครอบครัวที่มีฐานะมั่งคั่ง สตรีถือการเย็บปักถักร้อยเป็นการพักผ่อนหย่อนใจและฝึกอบรมจิต นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนผลงานจากการเย็บปักถักร้อยยังเป็นรูปแบบของการคบหาสมาคมกันในหมู่สตรีจีนยุคก่อน พัฒนาการของงานศิลปะการเย็บปักถักร้อย สะท้อนให้เห็นจิตใจอันละเอียดอ่อน และอารมณ์ทางศิลปะของสตรีจีนทุกยุคทุกสมัย การเย็บปักถักร้อยได้รับการสืบทอดต่อ ๆ กันมานับศตวรรษ จนกลายเป็นสมบัติล้ำค่าแห่งชาติของจีน แม้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะทำให้การเย็บปักถักร้อยเหินห่างจากชีวิตประจำวันของสตรียุคใหม่โดยทั่วไป แต่ศิลปะอันงดงามและสูงส่งทางด้านนี้หาได้หายสาบสูญไปตามกาลเวลา ตรงกันข้ามกลับได้ก้าวขึ้นสู่เวทีแห่งศิลปะที่กว้างใหญ่ยิ่งขึ้นกว่าเก่า อีกทั้งยังได้ค้นพบหนทางแห่งการพัฒนาใหม่ ๆ และทรงคุณค่ามากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น