เมืองมนต์เสน่ห์ของงานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 10
 การเผยแพร่:2013-08-19 15:45:43   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

งานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 10 จะจัดขึ้นที่เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีของจีนในระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน สำนักเลขาธิการของงานมหกรรมเผยว่า เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของงานมหกรรมได้รับการกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ เมืองหนานหนิงของจีน บันกาเสรี เบกาวันของบรูไน กัมปงธมของกัมพูชา ยอกยาการ์ตาของอินโดนีเซีย เวียงจันทร์ของลาว อิโปห์ของมาเลเซีย จ๊อกผิ่วของเมียนมาร์ จังหวัดอิซาเบลาของฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ตราดของไทยและบินดินของเวียดนาม

เนื่องในโอกาสการครบรอบ 10 ปีความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จีน-อาเซียนและการครบรอบ 10 ปีงานมหกรรมจีน-อาเซียน เมืองมนต์เสน่ห์ 11 แห่งดังกล่าวจะเน้นแสดงโอกาสด้านการค้าในความร่วมมือส่วนภูมิภาค และลักษณะของเมือง ตลอดจนผลงานที่ได้รับในด้านการค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองของประเทศต่างๆ งานมหกรรมฯ ครั้งนี้ยังจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ที่หลากหลาย อาทิ งานประชาสัมพันธ์เมือง และการแลกเปลี่ยนระหว่างเมือง ซึ่งเมืองหนานหนิงจะจัดงานประชาสัมพันธ์นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตให้สิทธิพิเศษด้านภาษีในเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ของเมืองหนานหนิง การให้คำปรึกษาด้านนโนยายการลงทุนของเมืองหนานหนิง และ เมืองหนานหนิงในสายตาของเขตทั้งจีนและต่างประเทศ

ในงานมหกรรมจีน-อาเซียน 9 ครั้งที่ผ่านมา ได้จัดการแสดงเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ 93 เมืองแล้ว ถือว่า "เมืองมนต์เสน่ห์" ได้กลายเป็นประเด็นที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างเมืองของจีนและอาเซียน และช่วยให้เมืองต่างๆ ของจีนและประเทศอาเซียนเพิ่มชื่อเสียงและเสริมกำลังแข่งขันในโลกโดยเร็ว

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น