> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Hội nghị cấp cao về Đầu tư và Thương mại Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10 diễn ra từ ngày 3-5/9
 Mới nhất:2013-08-21 16:59:29   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo trang web Thời sự Quảng Tây Trung Quốc: Phóng viên lấy tin từ Ban Thư ký Hội nghị cấp cao về Đầu tư và Thương mại Trung Quốc-ASEAN cho biết, Hội nghị cấp cao về Đầu tư và Thương mại Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10 sẽ diễn ra từ ngày 3-5/ 9 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, ngoài ra còn cùng lúc tổ chức nhiều hoạt động.

Chủ đề của Hội nghị cấp cao năm nay là "Thúc đẩy kết nối, sâu sắc hợp tác các ngành", Hội nghị cấp cao sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong thúc đẩy đối thoại cấp cao Trung Quốc-ASEAN, ra sức thúc đẩy kết nối mọi lĩnh vực Trung Quốc-ASEAN, đóng góp cho sự sâu sắc hợp tác kinh tế thương mại, nhất là hợp tác các ngành giữa Trung Quốc và ASEAN.