นายหลี่ เค่อเฉียงระบุ ความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนจะมีอนาคตที่สดใส
 การเผยแพร่:2013-09-06 15:43:25   ดูความถี่:0 แหล่ง:Xinhua

\

วันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนได้เข้าชมหอแสดงสินค้าของงานมหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 10 และพูดคุยกับประชาชนกว่างซี เขากล่าวว่า จีนกับอาเซียนเป็นครอบครัวใหญ่ มีวัฒนธรรมที่คล้ายๆ กัน มีความปรารถนาพัฒนาร่วมกัน ความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนจะมีอนาคตที่สดใส

ในเขตแสดงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ บริษัทจีนได้รายงานสภาพการลงทุน ประกอบกิจการและดำเนินความร่วมมือในประเทศอาเซียน นายหลี่ เค่อเฉียงเตือนบริษัทเหล่านี้ให้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อระเบียบของท้องถิ่น เคารพประเพณีการใช้ชีวิตในท้องถิ่น ปฏิบัติตามหน้าที่ทางสังคม สร้างคุณงามความดีแก่ประชาชนท้องถิ่น อำนวยประโยชน์แก่กันและคำนึงถึงการได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

ในเขตจัดแสดงเทคโนโลยีทันสมัย นายหลี่ เค่อเฉียงได้ถามถึงสภาพการประยุกต์ใช้การผสมพันธุ์ใหม่ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีข่าวสารในอาเซียน นายหลี่ เค่อเฉียงกล่าวว่า ต้องพิจารณาความต้องการที่เป็นจริง สร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายจะมีอนาคตที่สดใส

\

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น