> vietnamese > TQ-ASEAN > Giáo dục giao lưu > Trung tâm hội viên
Tuần Giao lưu giáo dục Trung Quốc-ASEAN lần thứ 6 diễn ra tại thành phố Quý Dương tỉnh Quý Châu Trung Quốc
 Mới nhất:2013-09-16 17:56:58   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

\

Theo tin Đài chúng tôi: Tuần Giao lưu giáo dục Trung Quốc-ASEAN lần thứ 6 ngày 16/9 khai mạc tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, vùng tây-nam Trung Quốc. Quan chức Chính phủ, lãnh đạo các trường đại học, chuyên gia và đại diện lưu học sinh các nước Trung Quốc và ASEAN đã tham dự Lễ khai mạc.

\

Trợ lý Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc Trần Huân phát biểu khai mạc cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy "Chương trình song thập vạn", tức hai dự án một trăm nghìn, mở rộng quy mô lưu học sinh, thúc đẩy tập huấn nguồn nhân lực, nâng cấp giao lưu.