> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Đầu tư từ Quỹ Hợp tác đầu tư Trung Quốc – ASEAN lên đến 700 triệu đô la Mỹ
 Mới nhất:2013-10-23 17:24:25   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 21/10, tại Bắc Kinh, Tổng Giám đốc Quỹ Hợp tác đầu tư Trung Quốc – ASEAN Lý Diệu cho biết, tính đến này, Quỹ Hợp tác đầu tư Trung Quốc – ASEAN đã đầu tư 700 triệu đô la Mỹ vào 9 dự án cơ sở hạ tầng, năng lượng và tài nguyên thiên nhiên tại các nước ASEAN.

Ông cho biết, nguồn vốn đợt đầu của Quỹ Hợp tác đầu tư Trung Quốc – ASEAN là 1 tỷ đô la Mỹ, hiện đã đến thời điểm cần huy động vốn giai đoạn hai.

Quỹ Hợp tác đầu tư Trung Quốc – ASEAN do Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc khởi xướng thành lập, chính thức vận hành vào năm 2010, các mục tiêu đầu tư chủ yếu bao gồm cơ sở hạ tầng, năng lượng và tài nguyên thiên nhiên của 10 nước ASEAN.

Ông Lý Diệu cho biết, Quỹ Hợp tác đầu tư Trung Quốc – ASEAN sẽ nỗ lực phát huy vai trò lớn hơn trong tương lai, nhất là trong "10 năm kim cương".