> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Pa-le-xtin lần đầu tham gia bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc
 Mới nhất:2013-11-22 13:10:29   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo tờ "Nhân dân Nhật báo" Trung Quốc: Truyền thông Pa-le-xtin đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Pa-le-xtin Man-ki ngày 20/11 ra tuyên bố cho biết, việc Pa-le-xtin lần đầu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 18 "có ý nghĩa lịch sử".

Bộ trưởng Man-ki còn cho biết, lần bỏ phiếu mang tính lịch sử này đưa Pa-le-xtin tiến thêm một bước trong việc nhận được sự công nhận toàn diện của cộng đồng quốc tế và vị trí nước thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Ngày 18/11, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu bầu Thẩm phán Tòa án tội phạm chiến tranh quốc tế Nam Tư cũ, Đại diện Pa-le-xtin tại Liên Hợp Quốc Man-sua lần đầu tham gia bỏ phiếu.