> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện tổ chức họp báo giới thiệu tình hình cải cách chế độ công tác tiếp dân
 Mới nhất:2013-11-28 19:19:22   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 28/11, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức họp báo, Phó Cục trưởng Cục Tiếp dân Nhà nước Trung Quốc Trương Ân Tỉ và Lý Cao giới thiệu tình hình cải cách chế độ công tác tiếp dân và trả lời câu hỏi của phóng viên.

Phó Cục trưởng Trương Ân Tỉ cho biết, hiện nay tình hình tiếp dân trong cả nước nhìn chung ổn định, lượng đơn thư giảm trong ổn định, chủ yếu là yêu cầu lợi ích, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực dân sinh như vấn đề trưng dụng đất nông thôn, vấn đề giải phóng nhà ở đô thị, vấn đề lao động và an sinh xã hội.

Phó Cục trưởng Lý Cao cho biết, thực hiện chế độ tiếp dân qua mạng là một nội dung quan trọng của cải cách chế độ công tác tiếp dân. Tính đến ngày 25 tháng này, Cục tiếp dân đã thụ lý 130 nghìn 172 đơn khiếu nại.