> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc cấp 3 giấy phép 4G TD-LTE
 Mới nhất:2013-12-05 15:16:39   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

\

Theo Tân Hoa xã: Ngày 4/12, Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc chính thức cấp 3 giấy phép 4 G cho Mô-bai Trung Quốc, Viễn thông Trung Quốc và U-ni-com Trung Quốc, đều sử dụng công nghệ mạng TD-LTE. Tính đến thời điểm này, Trung Quốc đã bước vào thời đại Wifi cao tốc.
Tiêu chuẩn quốc tế 4G gồm hai loại TD-LTE và LTE FDD. Trong đó công nghệ mạng LTE FDD do châu Âu chủ đạo, đã được sử dụng thương mại hóa quy mô nhiều năm. Công nghệ mạng TD-LTE cất bước muộn, nhưng có ưu thế không thể so sánh trong thời đại mạng In-tơ-nét di động do có thể phân phối tài nguyên tần số trên dưới một cách linh hoạt.


Việc Trung Quốc, thị trường thông tin-viễn thông di động lớn nhất thế giới cấp 3 giấy phép 4G sử dụng công nghệ mạng TD-LTE, không còn nghi ngờ sẽ dẫn dắt càng nhiều thương gia quốc tế thượng nguồn và hạ nguồn đầu tư vào ngành công nghệ mạng TD-LTE.