> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Xin-ga-po mua tàu ngầm mới
 Mới nhất:2013-12-16 17:25:41   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo trang web Hoàn Cầu: Bộ Quốc phòng Xin-ga-po mới đây cho biết, nước này đã ký hợp đồng với Công ty hệ thống hàng hải Ti-xơn Crúp (TKMS) của Đức, mua hai tàu ngầm 218SG mới.

Theo Tuần san Quốc phòng Jane's, Bộ Quốc phòng Xin-ga-po không cho biết giá trị của hợp đồng này, nhưng cho biết tàu ngầm mới sẽ giao hàng kể từ năm 2020.

Bộ Quốc phòng Xin-ga-po còn cho biết, hai tàu ngầm này cùng tàu ngầm lớp Archer mua của hải quân Thuỵ Điển năm 2011-2012 sẽ thay thế tàu ngầm lớp Challeger đã cũ của Xin-ga-po .