> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Công ty IBM dự báo 5 khoa học công nghệ sẽ được sáng tạo đổi mới trong vòng 5 năm tới
 Mới nhất:2013-12-18 17:34:21   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Công ty IBM ra báo cáo dự báo một số khoa học công nghệ sẽ được sáng tạo đổi mới trong vòng 5 năm tới, báo cáo viết, trong 5 năm tới, những khoa học công nghệ mới thay đổi lối sống của loài người đều là những thiết bị dữ liệu lớn và có hệ thống nhận biết mới mẻ, chúng có thể học tập và phân tích bằng cách mô phỏng phương thức não bộ của con người, nhằm thực hiện sự tương tác với con người bằng phương thức tự nhiên và nhân văn hơn.

Công ty IBM hàng năm đều ra báo cáo như vậy, dự báo 5 khoa học công nghệ được sáng tạo đổi mới trong 5 năm tới và có thể thay đổi đời sống của loài người. Báo cáo viết, những trang thiết bị sử dụng khoa học công nghệ mới này sẽ xuất hiện phổ biến trong lớp học của các trường học cũng như cửa hàng hoặc phòng khám của bác sĩ.