> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Số người ngoại tỉnh đến Bắc Kinh năm 2013 vượt quá 8 triệu
 Mới nhất:2014-01-26 17:23:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo tờ "Nhật báo Kinh tế" Trung Quốc: Sở Thống kê thành phố Bắc Kinh và Tổng đội điều tra Bắc Kinh thuộc Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc công bố số liệu vận hành kinh tế thành phố Bắc Kinh năm 2013 cho thấy, tính đến cuối năm 2013, tổng dân số thường trú tại Bắc Kinh là 21 triệu 148 nghìn người, trong đó số người ngoại tỉnh lên tới 8 triệu 27 nghìn người.

Xét từ cơ cấu thành thị và nông thôn, số người sinh sống ở thành thị chiếm 86,3%. Thông báo thống kê của thành phố Bắc Kinh cho thấy, cuối năm 2003, dân số thường trú ở Bắc Kinh là 14 triệu 564 nghìn người, trong đó chỉ có 11 triệu 488 nghìn người là có hộ khẩu Bắc Kinh. Trong 10 năm từ 2003 đến 2013, dân số thường trú tại Bắc Kinh đã tăng thêm hơn 6 triệu người.