> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Giang Tô, Trung Quốc thành lập khu tập trung hợp tác ngành nghề ở nước ngoài đầu tiên tại In-đô-nê-xi-a
 Mới nhất:2014-02-11 17:32:46   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Hãng tin Trung Quốc: Sở Thương mại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 10/2 cho biết, Khu hợp tác kinh tế nông nghiệp – công nghiệp – thương mại đảo Ca-li-man-tan, In-đô-nê-xi-a hiện đã được phê chuẩn, trở thành khu tập trung hợp tác ngành nghề ở nước ngoài đầu tiên của tỉnh Giang Tô.

Khu tập trung hợp tác ngành nghề đảo Ca-li-man-tan được xác định là khu hợp tác trồng trọt nông lâm và chế biến sản phẩm, dẫn dắt ngành nuôi trồng nông sản phẩm, ngành gia công gỗ, doanh nghiệp ép dầu cũng như các doanh nghiệp đồng bộ như xây dựng, cơ khí, thủy điện của Trung Quốc "đi ra nước ngoài".