นักท่องเที่ยวจีนจะขอรับวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของไทยได้
 การเผยแพร่:2014-02-14 08:37:01   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

\

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำเมืองคุนหมิงประกาศว่า โดยผ่านการยืนยันจากสำนักงานฯและสนามบินเมืองคุนหมิงว่า นักท่องเที่ยวจีนจะขอรับวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของไทยได้ โดยเพียงเตรียมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป หนังสือรับรองสถานะการเงินตัวจริงที่เป็นปัจจุบัน เงินสดจำนวนหนึ่ง ตั๋วเครื่องบินขากลับ และหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ส่วนค่าทำวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของไทยฉบับธรรมดา 1,000 บาท ฉบับเร่งด่วน 1,200 บาท

 

 

 

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น