ปี 2013 จีนใช้จ่ายด้านสารสนเทศเพิ่มขึ้น จะเร่งส่งเสริมระบบ 4จี
 การเผยแพร่:2014-02-20 17:48:55   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

\

สถิติล่าสุดจากกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีนระบุว่า ปี 2013 ยอดการใช้จ่ายด้านสารสนเทศจีนมีมากถึง 2.2 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขั้นต่อไป ทางกระทรวงฯ จะเร่งส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ เปิดรับทุนเอกชนสู่ตลาดโทรคมนาคม และเร่งส่งเสริมเครือข่ายระบบ 4จีให้ใช้ในทางพาณิชย์เร็วขึ้น 

ดูจากตัวเลข การใช้จ่ายด้านสารสนเทศของจีนโดยรวมแล้วเพิ่มขึ้นรวดเร็ว โดยยอดการใช้จ่ายสำหรับการรับบริการข่าวสารผ่านอุปกรณ์ เช่น สมาร์ต เทอมินัล เป็นจำนวน 1.2 ล้านล้านหยวน ขณะที่การใช้จ่ายสำหรับการบริการข้อมูลข่าวสาร ซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากระบบโมบายล์ เดต้า และอินเตอร์เน็ต ก็มีมากกว่า 1 ล้านล้านหยวน นอกจากนี้ การค้าขายผ่านอี-คอมเมิร์สในปี 2013 ก็ขยายตัวรวดเร็วถึงกว่า 10 ล้านล้านหยวน 

นายเหมา เหว่ยหมิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทาวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศระบุว่า ปีนี้ ทางกระทรวงฯ จะลดขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโดยฝ่ายบริหารให้น้อยลง และเปิดรับทุนเอกชนสู่ตลาดโทรคมนาคม 

"ถึงปลายปี 2014 จะยกเลิกขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติกว่า 1 ใน 3 เพื่อยกประสิทธิภาพให้สูงขึ้น พร้อมกันนี้จะเปิดให้ทุนเอกชนเข้าสู่ตลาดโทรคมนาคม ด้วยการใช้ทรัพยากรและกำลังจากสังคมอย่างเต็มที่ จะพัฒนากิจการสารสนเทศได้เร็วขึ้น"  

เมื่อปลายปี 2013 กระทรวงฯ แจกใบอนุญาตประกอบเครือข่ายแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง หรือ วีเอ็นโอ (VNO, Virtual Network Operator) แก่ผู้ประกอบการเอกชน นับเป็นก้าวสำคัญในการให้ทุนเอกชนเข้าสู่กิจการโทรคมนาคม ขณะนี้ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติและได้รับใบประกอบเครือข่ายฯ มี 19 ราย ทั้งนี้นายจัง เฟิง หัวหน้าวิศวกร และโฆษกกระทรวงฯ ระบุว่า ควรให้ตลาดเป็นผู้ชี้ขาดว่าควรมีจำนวนผู้ประกอบการเท่าไร 
ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น