> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Ngân hàng Trung ương Phi-li-pin đề nghị dỡ bỏ một số hạn chế đối với các doanh nghiệp vốn nước ngoài
 Mới nhất:2014-02-27 17:29:20   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo trang web Bộ Thương mại Trung Quốc: Tờ "Nhà tư vấn hàng ngày" của Phi-li-pin ngày 24/2 đưa tin, Ngân hàng Trung ương nước này tuyên bố, mới đây đã đề xuất với Quốc hội về dỡ bỏ một số hạn chế đối với ngân hàng vốn nước ngoài tại Phi-li-pin, bãi bỏ hạn chế ngân hàng nước ngoài mở chi nhánh tại Phi-li-pin không được nắm giữ quá 60% cổ phần.

Theo Đạo luật 7721 thông qua năm 1994 của Quốc hội Phi-li-pin, hiện chỉ có 10 ngân hàng nước ngoài được phê chuẩn mở nghiệp vụ tại Phi-li-pin.

Nếu Quốc hội Phi-li-pin thông qua đề án nói trên, sẽ có rất nhiều ngân hàng nước ngoài đổ vào và thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Phi-li-pin. Tuy nhiên trong đề xuất của Ngân hàng Trung ương Phi-li-pin lần này không đề cập đến quy định tổng số ngân hàng nước ngoài không được vượt quá mức trần 30%.