> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Cục Năng lượng Nhà nước Trung Quốc áp dụng 5 biện pháp tăng cường phòng chống ô nhiễm không khí
 Mới nhất:2014-02-27 17:34:05   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 26/2, phóng viên từ Cục Năng lượng Nhà nước Trung Quốc được biết, mới đây, Cục Năng lượng Nhà nước Trung Quốc đã xác định thời hạn và trách nhiệm công tác trọng điểm phòng chống ô nhiễm không khí, sẽ áp dụng 5 biện pháp, tăng cường phòng chống ô nhiễm không khí.

5 biện pháp này lần lượt là:

Một là, sớm nghiên cứu đưa ra "Chương trình hành động phòng chống ô nhiễm không khí" cũng như chính sách đồng bộ.

Hai là, làm tốt công tác cân bằng về cung cầu khí đốt thiên nhiên năm 2014.

Ba là, nhanh chóng thúc đẩy công tác liên quan đảm bảo năng lượng.

Bốn là, làm tốt công tác tính toán thay thế giảm lượng than của thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân, tỉnh Hà Bắc, cũng như các khu vực khác trong cả nước.

Năm là, làm tốt công tác giảm sát quản lý phòng chống ô nhiễm không khí.