> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Nhà phân tích kinh tế Xin-ga-po cho rằng ngành chế tạo Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển
 Mới nhất:2014-03-14 17:45:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo tin Đài chúng tôi: Tờ "Liên hợp Buổi sáng" của Xin-ga-po liên tiếp hai ngày 11 và 12/3 đăng bài của hai nhà phân tích kinh tế Ngân hàng Đê-vê-lốp-men Crít Lê-ung và Li-li Lô, nói rằng trước mắt không có ai có thể thay thế vị thế của ngành chế tạo Trung Quốc trên trường quốc tế, ngành chế tạo Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển trên cơ sở chuyển đổi và nâng cấp mô hình.

Bài báo viết, tuy giá thành lao động không ngừng gia tăng và đồng Nhân dân tệ không ngừng tăng giá khiến các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm người thay thế ngành chế tạo Trung Quốc, nhưng trước mắt xu thế này vẫn chưa sáng sủa, cộng thêm Trung Quốc đang không ngừng nâng cao giá trị gia tăng ngành nghề, bởi vậy sự phát triển của ngành chế tạo Trung Quốc sẽ không vì đó mà chấm dứt.

Bài báo rút ra kết luận rằng, triển vọng của ngành chế tạo Trung Quốc vẫn rất lạc quan, mặc dù quá trình cơ cấu lại nhằm giảm dần tỷ trọng của ngành chế tạo có giá trị gia tăng thấp còn sẽ diễn ra trong một thời gian khá dài, nhưng trước mắt mối đe dọa cạnh tranh của các thị trường mới nổi là điều tồn tại, chẳng qua trên chừng mực rất lớn là bị thổi phồng mà thôi.