ความคืบหน้าการหารือเจ้าหน้าที่ระดับสูงจีน-อาเซียนที่ประเทศไทย
 การเผยแพร่:2014-04-24 09:35:52   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

\

หนังสือพิมพ์เหรินหมินรึเป้ารายงานว่า การหารือเจ้าหน้าที่ระดับสูงจีน-อาเซียนครั้งที่ 20 และการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยกรอบปฏิบัติในทะเลจีนใต้ หรือ DOC ครั้งที่ 7 ที่เมืองพัทยา

ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์จีน-อาเซียน ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตลอดจนปัญหาส่วนภูมิภาคและระหว่างประเทศ ที่สำคัญได้อภิปรายความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมด้านต่างๆระหว่างจีน-อาเซียน เช่น เศรษฐกิจ การค้า การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน ความร่วมมือทางทะเล และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม นอกจากนั้น ยังได้หารือเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและบรรทัดฐานปฏิบัติในทะเลจีนใต้ภายใต้ปฏิญญาฯดังกล่าว

 

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น